Privacy Policy

1. Dit is de website van:

 • NV Krëfel
 • Steenstraat 44 - Industriezone 4 «'t Sas» Grimbergen
 • 1851 Grimbergen-Humbeek (België)
 • BTW BE 0400.673.544
 • Tel: 02/255.00.00
 • Fax: 02/252.49.70

2. Wanneer de klant onze website raadpleegt, aankopen verricht via de webshop, ons contacteert, solliciteert, een formulier invult, enz. machtigt de klant de NV Krëfel om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonsgegevens. Wij verbinden ons ertoe deze gegevens uitsluitend te gebruiken voor het beheer van volgende doeleinden:
 • - Marketing: via e-mail, post, SMS
 • - Dienst na verkoop
 • - Levering
 • - Informatie van producten of diensten Krëfel en/of Krëfel Keukens
 • - Sollicitatie
3. Bij een bezoek aan de Krëfel website worden volgende gegevens bewaard:
 • - Uw e-mailadres en persoonsgegevens als u dit aan ons communiceert
 • - Alle informatie met betrekking tot de pagina’s van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
 • - Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt
 • - Alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt
 • - Het IP-adres, UserAgent (type van uw browser)
4. De opgegeven persoonsgegevens worden enkel intern gebruikt en worden niet doorgegeven, gedeeld, noch verkocht aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Krëfel mag uw persoonsgegevens doorgeven aan derden die op verzoek van Krëfel en binnen de doeleinden bepaald in clausule 2 van deze Privacy Policy uw gegevens zullen verwerken

5. Op www.krefel.be gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte website en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) voor intern gebruik.

6. De klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van zijn paswoord, met name in geval van bedrieglijk gebruik door een derde.

7. Wenst u zich uit de Krëfel newsletter uit te schrijven, toegang tot uw persoonsgegevens om deze aan te passen, te raadplegen of te laten verwijderen of ons te contacteren in verband met de Krëfel Privacy Policy? Contacteer ons dan:
 • - Per telefoon: 02/255.00.00
 • - Per fax: 02/252.49.70
 • - Per post: Steenstraat 44 - Industriezone 4 «'t Sas» Grimbergen, 1851 Grimbergen-Humbeek (België)
 • - Per e-mail: webmaster@krefel.be
8. Als u van geen enkel bedrijf nog mailings, telefonische oproepen of e-mails wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgische Direct Marketing Verbond:
 • - Telefonisch op het gratis nummer: 0800-91 886
 • - Per post: BDMV, Robinson list, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel
 • - Online: http://www.robinsonlist.be/
9. Voor nadere inlichtingen wordt de klant verzocht zich te wenden tot het openbaar register dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. http://www.privacycommission.be/