Direct Swap

Direct Swap

Wat dekt de verzekering Direct swap?

De onmiddelijke vervanging van het toestel gedurende 3 jaar vanaf datum van levering in het verkooppunt wanneer blijkt dat een normaal gebruik van het toestel onmogelijk is omwille van een defect (electrisch, electronisch of mechanisch) dat door de garantiebepalingen van de fabrikant wordt gedekt. Bij omruiling doet de klant definitief afstand van het toestel. Krëfel behoudt zich het recht voor om het defecte toestel in natura te vervangen door een nieuw equivalent toestel. Wanneer dergelijke omruiling wegens onbeschikbaarheid niet mogelijk zou blijken, of wanneer de verzekerde hiermee niet akkoord zou zijn zal er door de verzekeringsnemer een aankoopbon ter beschikking gesteld worden van dezelfde waarde als de historische verkoopprijs van het defecte toestel.

De verzekering "Direct swap" is niet van toepassing:

  • • Bij reinigingskosten, accessoires en onderdelen van het toestel die door het gebruik en/of slijtage een periodieke vervanging vereisen.
  • • Bij schade ten gevolge van een verlies aan informatie, een informaticapanne of een slecht gebruik van de software.
  • • Bij eventuele schade aan de inhoud van een apparaat ( cd in een cd-speler, enz...)
  • • Bij defecten die het gevolg zijn van slecht en/of onzorgvuldig gebruik en/of het niet naleven van de voorschriften van de fabrikant (verkeerde installatie en/of gebruik, slecht onderhoud, verwaarlozing, enz.)
  • • Bij wijzigingen die de staat van het toestel wijzigen ten opzichte van de staat bij de aankoop.
  • • Bij een defect ten gevolge van brand, ongevallen, water, waterschade, condensatie, bliksem, explosie en/of het gebruik van het toestel in een schadelijke omgeving en/of het gebruik van het toestel met een niet-aangepaste of niet-conforme water-, gas- of electriciteitsinstallatie.
  • • Bij een defect aan het toestel veroorzaakt door een uitwendige factor (door derden, vreemd voorwerp, dieren, enz.).
  • • Bij het gebruik van het toestel voor commerciële, professionele of collectieve doeleinden.

Wat te doen in geval van problemen?

Raadpleeg eerst uw handleiding om na te gaan of het defect niet het gevolg is van een verkeerd gebruik van het toestel. Indien dit niet het geval is, dient u met het defecte toestel langs te komen bij een Krëfel-verkooppunt vergezeld van uw aankoopbewijs.

 

Nog vragen? Wij helpen jou graag verder!