Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop

De hierna vermelde verkoopsvoorwaarden zijn enkel van toepassing op de online bestellingen via de e-shop. De klant dient steeds de algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop te lezen en te bevestigen dat hij deze algemene verkoopsvoorwaarden aanvaardt, zoniet kan hij de bestelling niet afronden.

» 1. Algemeen
» 2. Betalingsvoorwaarden
» 3. Levering en installatie
» 4. Eigendomsvoorbehoud
» 5. Waarborg
» 6. Herroepingsrecht
» 7. Privacy
» 8. Aansprakelijkheid
» 9. Laagste prijs
» 10. Geldigheid, Toepasselijk Recht en geschillenbeslechting
» 11. Rechtsbekwaamheid
» 12. Preventie namaak

1. Algemeen

1.1. Identificatie en maatschappelijke zetel van de verkoper:

NV Krëfel
Steenstraat 44 - Industriezone 4 «'t Sas» Grimbergen
1851 Grimbergen-Humbeek (België)
BTW BE 0400.673.544
Tel: 02/255.00.00

Krëfel is specialist in elektro, tv, hifi, video, telecom, foto, multimedia en inbouwtoestellen. In de Krëfel verkooppunten en op de e-shop vindt u zodoende alle soorten huishoudtoestellen maar ook een ruim gamma aan elektroproducten voor uw ontspanning of werk. Daarnaast vind je bij Krëfel ook het 'Cook'in Style'-assortiment. Van bakbenodigdheden tot tafeldecoratie, bij Krëfel vind je alles om het perfecte diner te organiseren.

De onderneming is geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 400.673.544.

1.2. Tenzij uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende overeenkomst tussen partijen, zijn de betrekkingen tussen de NV Krëfel en haar klanten onderworpen aan de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden die worden geacht aanvaard te zijn door de klant, ook indien ze strijdig zouden zijn met zijn eigen algemene of specifieke aankoopvoorwaarden. Het feit dat de klant onderhavige voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing.

1.3. Ofschoon de algemene verkoopsvoorwaarden en de www.krefel.be website, evenals zijn inhoud wereldwijd kunnen worden geraadpleegd, werden ze uitsluitend opgemaakt voor de Belgische klanten. Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten. Dientengevolge is het aanbod op deze site slechts bestemd voor in België woonachtige klanten. Elke overeenkomst zal bijgevolg in de Nederlandse of de Franse taal, naar keuze van de klant, opgesteld worden.

1.4. De NV Krëfel behoudt zich het recht voor haar algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen zonder er de klant persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Het is dus aan de klant om regelmatig te controleren of zich wijzigingen hebben voorgedaan. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

1.5. Tenzij andersluidende vermelding in de productbeschrijving op de website, zijn het aanbod en de prijslijsten geldig zolang ze vermeld staan in onze online catalogus. De NV Krëfel behoudt zich het recht voor op elk ogenblik de eigenschappen van haar aanbod en prijslijsten te wijzigen. Krëfel houdt zich het recht voor om bestellingen te weigeren wanneer blijkt dat de prijsaanduiding en/of de specificaties van een product op de website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief zou zijn.

1.6 Krëfel keurt de BeCommerce-richtlijnen goed.

» Terug naar boven.

2. Betalingsvoorwaarden

Alle prijzen op Krëfel.be zijn in Euro en inclusief BTW en eventuele recupelbijdrage. Na het bestellen ontvangt u een bevestigingsmail. Deze mail is een samenvatting van de bestelling.

De betaling van de online bestellingen kan gebeuren op verschillende manieren:

2.1. Online op het moment van de bestelling via:
- E-banking
- Krëfel Giftcard
- Visa, American Express, Diners Club of Mastercard

2.2. Bij levering door Krëfel:
- Contant
- Bancontact
- Visa, American Express, Diners Club of Mastercard
- ECO-cheques

2.3. Bij levering door een transportbedrijf:
- U dient het totale bedrag vooraf te betalen

» Terug naar boven.

3. Levering en installatie voor aankopen op krëfel.be

De levering en installatie gebeuren op het bij de bestelling vermelde adres. Onze expediteur zal de koopwaar enkel afleveren mits vertoning van een officieel identiteitsbewijs en ondertekening door de klant van een leveringsbon voor goede ontvangst. In geval van betaling via kredietkaart en voor uw eigen veiligheid, zal u eveneens worden gevraagd uw kredietkaart of een fotokopie hiervan te tonen. Daarenboven zal de levering in dat geval enkel plaatsvinden indien het leveringsadres overeenstemt met het adres van de klant. Elk zichtbaar gebrek aan het product moet worden vermeld op de kopie van de leveringsbon die wij bij u nalaten en die u vervolgens binnen 2 dagen na de levering via onze contactformulieren of per post dient over te maken aan onze dienst-na-verkoop, die zal worden belast met de opvolging van uw klacht.

3.1. Leveringskosten
Afhankelijk van de installatie, waarde, grootte en gewicht van het toestel, zal de levering voorzien worden door de eigen leveringsdienst van Krëfel of via een externe koerierdienst. Indien uw bestelling bestaat uit verschillende artikels die dienen te worden geleverd op éénzelfde adres, dan zal u slechts éénmaal de leveringskosten betalen.

Tenzij andersluidende vermelding in de productbeschrijving op de site, bedragen de leveringskosten voor een online e-shop bestelling:

3.1.1. Voor grote huishoudapparaten:
- Gratis levering voor bestellingen van grote huishoudapparaten voor een totaal bedrag hoger of gelijk aan €20,00 (incl. BTW).
- Voor plaatsing en installatie van een groot elektro toestel, wordt een supplement van €19,90 (incl. BTW) aangerekend, ongeacht de verkoopprijs.

3.1.2. Voor kleine huishoudapparaten/toebehoren:
- €3,95 (incl. BTW) voor bestellingen van kleine huishoudapparaten en/of toebehoren voor een totaal bedrag lager dan €20,00 (incl.BTW). Het maximum toegelaten gewicht bedraagt 30 kg.
- Gratis levering voor bestellingen van kleine huishoudapparaten en/of toebehoren voor een totaal bedrag hoger of gelijk aan €20,00 (incl. BTW).

3.1.3. Voor inbouwtoestellen:
- Gratis levering voor bestellingen van inbouwapparaten voor een totaal bedrag hoger of gelijk aan €20 (incl. BTW).
- Voor plaatsing en installatie van een inbouwtoestel (met uitzondering van eilanddampkappen), wordt een supplement van €39,00 (incl. BTW) per toestel aangerekend, ongeacht de verkoopprijs.
- De plaatsing en installatie van eilanddampkappen is enkel mogelijk indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Onze logistieke dienst zal met u contact opnemen om te bepalen of een conforme installatie mogelijk is. Per geval zal het supplement voor plaatsing en installatie door onze logistieke dienst berekend worden.

3.1.4. Voor tv's, DVD-, Hifi-, Video- en Audiotoestellen:
- Gratis levering voor bestellingen van tv's voor een totaal bedrag gelijk aan of hoger dan €20,00 (incl. BTW).
- Voor plaatsing en installatie van een televisietoestel, wordt een supplement van €19,90 (incl. BTW) aangerekend, ongeacht de verkoopprijs.
- Gratis levering voor bestellingen van DVD-, Hifi-, Video- en Audiotoestellen voor een totaal bedrag gelijk aan of hoger dan €20,00 (incl. BTW).
- €3,95 leveringskosten voor bestellingen van DVD-, Hifi-, Video- en Audiotoestellen voor een totaal bedrag lager dan €20,00 (incl. BTW)

3.1.5. Voor Multimedia, Fotografie en Telecom:
- Gratis levering voor bestellingen van desktop PC's en notebooks voor een totaal bedrag gelijk aan of hoger dan €20,00 (incl. BTW).
- Gratis levering voor bestellingen van Informatica-toebehoren, Fotografie- en Telecom-apparaten (uitgezonderd desktop PC's en notebooks) voor een totaal bedrag gelijk aan of hoger dan €20,00 (incl. BTW).
- €3,95 (incl. BTW) leveringskosten voor bestellingen van Informatica-toebehoren, Fotografie- en Telecom-apparaten (uitgezonderd desktop PC's en notebooks) voor een totaal bedrag lager dan €20,00 (incl. BTW).

Wanneer u kiest voor een installatie van uw desktop pc of notebook door Krëfel zal een bedrag van €100,00 (incl. BTW) worden aangerekend. Hierbij wordt uw computer door Krëfel geleverd en gebruiksklaar gemaakt.

Voor de installatie van niet meegeleverde randapparatuur dient u €15,00 (incl. BTW) per extra apparaat te betalen. Voor de installatie van MS Office, een antivirus software of de reactivatie van uw internetconnectie dient u €25,00 (incl. BTW) per installatie te betalen. (prijs van de software niet inbegrepen)

3.2. Levering en installatie van grote toestellen
Grote toestellen worden door onze eigen Krëfel leveringsdienst aan huis geleverd in België.

Gelieve, in geval van levering op verdieping van een artikel met aanzienlijke afmetingen (koelkast, televisietoestel enz.), u er van tevoren van te vergewissen dat de toegang (deur en inkomhal, trappen, lift, binnendeuren, gangen, enz.) voldoende breed en hoog zijn voor een normaal verloop van de levering. Daarenboven verzekeren we geen levering van een dergelijk artikel vanaf de vierde verdieping, zonder aanwezigheid van een lift of een goederenlift met voldoende capaciteit. Gelieve ingeval van twijfel vóór de bestelling contact op te nemen met onze expeditiedienst op het telefoonnummer 02/255.00.00, met het oog op gebruik van een goederenlift voor de forfaitaire prijs van € 99,00 (incl. BTW) tot en met de 8ste verdieping of € 149,00 (incl. BTW) vanaf de 9de verdieping.

Wanneer de levering gebeurt door de leveringsdienst van Krëfel, kunnen we, indien u dit wenst, gratis uw oude toestellen meenemen, op voorwaarde dat u dit bij bestelling vermeldt in uw winkelmand (knop 'Gratis terugname oud toestel') en op voorwaarde dat het terug te nemen toestel een gelijkaardig toestel betreft met vergelijkbare afmetingen. Terug te nemen koelkasten of diepvriezers, dienen volledig leeg en ontdooid te zijn.

Daarenboven dienen de toestellen afgekoppeld te zijn en klaar te staan op het gelijkvloers voor terugname door Krëfel.

Het terugnemen van een Amerikaanse koelkast kan enkel met een buiten-lift. De klant kan de lift bij Krëfel bestellen mits toeslag van €99,00 tot en met de 8ste verdieping of €149,00 vanaf de 9de verdieping. De klant dient dit tijdens het bestelproces aan te geven in het opmerkingen veld. De klant kan ook opteren om de amerikaanse koelkast, met eigen middelen, op het gelijkvloers te plaatsen. Krëfel zal dan de amerikaanse koelkast zonder bijkomende kost terugnemen. Er dient ten alle tijden een doorgang te zijn die toelaat om de koelkast uit de woning van de klant te verwijderen. Zoniet behoudt Krëfel zich het recht de terugname te weigeren.

3.3. Levering van kleine toestellen
Kleine toestellen worden in principe geleverd via een externe koerierdienst. Deze toestellen worden op het gelijkvloers geleverd. De mogelijke leveringskost staat duidelijk aangegeven tijdens het orderproces. De klant betaalt slechts éénmaal de leveringskost bij een gelijktijdige levering van meerdere pakketten op één leveringsadres. De consument kan deze leveringskost vermijden door kleine toestellen samen te laten leveren met grote toestellen door onze eigen leveringsdienst.

Indien de consument niet aanwezig is tijdens de levering, wordt er door de koerier een kaartje in de brievenbus achtergelaten waarop het plaatselijk postkantoor staat vermeld, zodat de consument, na vertoning van zijn identiteitsbewijs, zijn pakket kan afhalen binnen de 15 dagen. Na deze termijn wordt de bestelling geannuleerd en krijgt de consument de door hem betaalde som terugbetaald.

3.4. Leveringstermijn

Krëfel streeft er naar de levering van je toestellen binnen twee werkdagen uit te voeren, tenzij anders vermeld staat op de productpagina. Mocht je om welke reden dan ook extra tijd nodig hebben alvorens je toestellen te laten leveren dan bieden we je bovendien de mogelijkheid om je levering uit te stellen tot maximaal 30 dagen na bestelling. Als er 30 dagen na de beschikbaarheid van de toestellen geen leveringsdatum vastgelegd werd door de consument, heeft Krëfel het recht de bestelling te annuleren.

Indien door overmacht of uitzonderlijke omstandigheden, onafhankelijk van de consument, het toestel niet geleverd is binnen de 30 dagen heeft de consument het recht de bestelling te annuleren.

» Terug naar boven.

4. Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijft de NV Krëfel eigenaar van de verkochte en geleverde goederen tot de dag van volledige betaling van de prijs in hoofdsom en/of interest(en) en/of forfaitaire schadevergoeding(en). Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel reeds over op de klant vanaf de levering of inbezitname van de goederen.

Bij deze draagt de klant over aan de verkoper alle sommen die hem zouden zijn verschuldigd door derden. De klant ontslaat de NV Krëfel van elke formaliteit van betekening en zal de eventuele daarmee gepaard gaande kosten dragen. Daarenboven machtigt de klant de NV Krëfel om op elk ogenblik het materiaal terug te nemen, zolang het niet volledig is betaald, en dit waar het zich ook moge bevinden.

» Terug naar boven.

5. Waarborg

Alle producten, gekocht of geleverd en bestemd voor privaat gebruik, genieten van twee jaar waarborg. De garantie die Krëfel biedt komt overeen met de wettelijke garantie en laat de wettelijke rechten van de koper onverlet.

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen u natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

Voor producten die gebruikt worden voor niet-private doeleinden gelden de beperkende garantievoorwaarden van de fabrikant/invoerder.

Defecten of schade als gevolg van foutief gebruik, water, oxidatie, val of schokken, nalatigheid, slecht onderhoud of gebruik in strijd met de voorschriften van de fabrikant, evenals slijtage worden niet door de garantie gedekt.

Herstellingen uitgevoerd door een niet door het merk erkende technieker geven aanleiding tot het vervallen van de garantie indien deze herstelling betrekking heeft op het gebrek. Voor meer informatie hieromtrent, gelieve de handleiding te raadplegen die bij het product wordt geleverd.

De zendnota en/of het aankoopbewijs die u bij het apparaat ontvangt, is uw garantiebewijs. Houdt deze dus zeker goed bij.

Gelieve, om van uw garantie te kunnen genieten, u met het defecte apparaat aan te bieden in uw Krëfel verkooppunt, of contact op te nemen met onze dienst na verkoop op het telefoonnummer + 32 (0)2 255 00 00 of via onze contactformulieren.

» Terug naar boven.

6. Herroepingsrecht

6.1. In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten, heeft de consument, volgens boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" van het Wetboek Economisch Recht, het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 30 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van levering. Dit herroepingsrecht wordt door Krëfel toegekend aan de consument om hem toe te laten het gekochte goed te beoordelen in omstandigheden vergelijkbaar met een winkeletalage. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik.

6.2. Deze herroeping zal echter enkel van kracht worden op voorwaarde dat de klant, binnen de 30 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed, via een schrijven of e-mail zijn verlangen kenbaar maakt en op voorwaarde dat hij, binnen dezelfde termijn, de ongebruikte koopwaar terugstuurt.

We verwachten dat u zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking en de goederen terugstuurt, binnen dezelfde termijn als hierboven vermeld (= 30 dagen vanaf de dag volgend op de levering van het goed).

Als u de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag u ze enkel in die mate uitpakken en bekijken als nodig is om te kunnen beoordelen of u het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als u de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.

Artikels die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door de NV Krëfel zullen ter beschikking blijven van de koper, die er de prijs van zal moeten betalen. Daarenboven is de klant niet gemachtigd een herroepingsrecht uit te oefenen ingeval van levering van audio-opnames, video-opnames en computerprogrammatuur (met inbegrip van voorafbetaalde herlaadbare telefoonkaarten) waarvan de verzegeling is verbroken.

6.3. Je hebt tot 30 dagen na jouw aankoop recht om het artikel aan ons terug te bezorgen op voorwaarde dat het toestel zich in de originele verpakking en perfecte staat bevindt.

Je kan je artikel op 2 manieren retourneren:
- Je bezoekt de dichtst bijzijnde Krëfel winkel.. De winkel zorgt vervolgens voor de terugbetaling van jouw retourzending.
- Stuur het product dan in de originele verpakking (voorzien van alle onderdelen) terug naar Krëfel, TAV dienst Herroepingsrecht, Steenstraat 44 te 1851 Humbeek. Gelieve dit retourdocument toe te voegen. De retourkosten zijn voor jouw rekening.
Eens onze logistieke dienst het artikel heeft ontvangen, zorgen we voor de terugbetaling.

Verzendingen "port betaald door de bestemmeling" en "tegen rembours" zullen dus worden geweigerd. We raden u aan het bewijs van de terugzending door de post of de vervoerder te laten valideren. Krëfel kan de artikelen bij u laten ophalen mits een forfait van €30,00 (incl. BTW). Gelieve hiervoor te bellen naar het nummer + 32 (0)2 255 00 00.

6.4. Wij verzoeken u om de koopwaar terug te bezorgen op het adres vermeld in artikel 1.1 van onderhavige voorwaarden, samen met de leveringsdocumenten, en eventueel de factuur.

6.5. Wanneer het herroepingsrecht werd uitgeoefend overeenkomstig de voormelde voorwaarden, zullen we binnen een termijn van 14 dagen overgaan tot terugbetaling van elke som die u ons zou hebben betaald voor de aankoop van één of meerdere artikels. De terugbetaling is kosteloos en zal gebeuren met hetzelfde betaalmiddel als hetgeen tijdens de oorspronkelijke transactie gebruikt is, tenzij anders overeengekomen.

» Download het modelformulier voor herroeping

Het herroepingsrecht is ook van toepassing bij Click & Collect bestellingen.

» Terug naar boven.

7. Privacy

De verwerking en bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan een Privacy Policy. Deze Privacy Policy maakt deel uit van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden voor Online Verkoop. Gelieve de Privacy Policy aandachtig te lezen.

» Terug naar boven.

8. Aansprakelijkheid

Krëfel is niet aansprakelijk voor indirecte schade.
De contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid van Krëfel is beperkt tot de waarde van de bestelde koopwaar.

» Terug naar boven.

9. Laagste prijs

Wij verzekeren dat onze prijzen de laagste zijn in België. Indien u echter binnen de 30 dagen na uw aankoop, bij een concurrent in een fysiek verkooppunt in België (geen webshops) een goedkoper aanbod vindt van hetzelfde artikel verkocht onder dezelfde verkoopsvoorwaarden, dan verbinden wij ons er toe u het verschil terug te betalen onder de vorm van een Krëfel aankoopbon, indien u tenminste een kopie van uw bestelbon, leveringsbon of betalingsbewijs/factuur opstuurt naar onze commerciële dienst (NV Krëfel, Steenstraat 44, Industriezone 4 «'t Sas», 1851 Humbeek/Grimbergen), evenals een gedateerd bewijs van de concurrentieprijs voor het vastgestelde prijsverschil (bijvoorbeeld een reclamefolder, catalogus, enz.). Deze terugbetalingsgarantie geldt niet voor soldenaanbiedingen, voor prijzen van webshops of voor eindereeks- of liquidatieprijzen. Krëfel eigent zich het recht toe om een prijscontrole uit te voeren en de beschikbaarheid bij de concurrent na te kijken. De klant moet het prijsgarantie formulier invullen, samen met een geldig gedateerd bewijs van de concurrentieprijs (folder of ander document).

» Terug naar boven.

10. Geldigheid, Toepasselijk Recht en geschillenbeslechting

10.1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via het contactformulier of bellen op 02 255 00 00. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

10.2. Indien één van onderhavige voorwaarden nietig en onuitvoerbaar zou worden verklaard, blijven de andere voorwaarden onverkort van kracht en zal deze voorwaarde toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate.

10.3. De partijen aanvaarden, in het kader van hun betrekkingen, elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld : e-mail, gegevensback-ups,...).

10.4. Geschillen in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop vallen uitsluitend onder het Belgische recht en worden enkel voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel.

10.5. De klant heeft de mogelijkheid om online een klacht in te dienen bij de Europese Commisie via deze link: naar de Online Dispute Resolution.

10.6. Krëfel onderschrijft de richtlijnen van BeCommerce. De gedragscode van het BeCommerce kwaliteitslabel heeft als doelstelling basisprincipes op te stellen die moeten worden nageleefd om de consument de nodige waarborgen te bieden, waardoor er een essentiële vertrouwensrelatie kan worden opgebouwd tussen verkopers en kopers op het vlak van verkoop op afstand, met focus op e-commerce. De volledige richtlijnen van BeCommerce kan u via deze link downloaden: naar de Becommerce richtlijnen.

» Terug naar boven.

11. Rechtsbekwaamheid

Door de aankoop van producten via deze website verklaart de klant minstens 18 jaar oud te zijn en wettelijk bevoegd producten en diensten aan te kopen via deze website. De klant stemt er mee in dat hij aansprakelijk is voor alle financiële transacties in verband met het gebruik van deze website, inclusief deze die voor zijn rekening gebeurden bijv. door inwonende minderjarigen.

» Terug naar boven.

12. Preventie namaak

De ondernemer biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.

» Terug naar boven.